Giường tầng HomeStay – Dorm

Giường tầng sắt dành cho sinh viên – công nhân

 Giường tầng gỗ cao cấp

 Mô phỏng Không gian phòng của bé